Get Adobe Flash player
Dutch English French German Italian

Ook voor de natuurliefhebbers die graag (bijzondere) vogels willen bekijken, is er genoeg te zien in de omgeving bij onze camping.

 

Kijk hier bij Waarnemingen  

 "bron: Waarneming.nl (https://waarneming.nl)"

Natuurgebied

Zuidkust van Schouwen

Plan Tureluur

Fotograaf: Gert Vermeij

 

Na de Watersnoodramp in 1953 zijn de Deltawerken aangelegd. De Oosterschelde kreeg een stormvloedkering. Deze dam bracht de broodnodige veiligheid, maar veroorzaakte ook schade aan de natuur. Zo ging de geleidelijke overgang tussen zout en zoet land deels verloren. Hierdoor verdwijnen slikken en platen deels onder water. Kustvogels hebben zo geen plek meer om te broeden of om voedsel te zoeken.

Zeeuwse planten en dieren

Om de typische Zeeuwse planten en dieren terug te brengen, is Plan Tureluur in het leven geroepen. Vooral aan de Zuidkust van Schouwen-Duiveland worden nieuwe natuurgebieden aangelegd. Water speelt hierin een belangrijke rol. Voor de planten en dieren die in dit natuurgebied leven, is water namelijk een belangrijke voedselbron. Met dit natuurontwikkelingsproject wordt het vroegere landschap teruggebracht, maar dan met behoud van de belangrijke dijken en de Oosterscheldekering die het achterland beschermen.

Geschiedenis zichtbaar

De bijzondere geschiedenis van dit eeuwenoude land is weer zichtbaar. Oude kreekpatronen zijn open gegraven en hoogteverschillen zijn aangebracht. Ook werden in de inlagen de oude en deels verloren gegane karrenveldpatronen hersteld.

Hoe ziet de nieuwe natuur eruit?

Het natuurgebied kenmerkt zich door vochtige graslanden met inlagen en karrevelden. Hoofdrolspelers in de nieuwe natuur zijn de zoute kwel en de hoge waterstanden. De zoute kwel zorgt ervoor dat er honderden plantensoorten groeien. De hoge waterstanden trekken veel bijzondere vogels zoals de tureluur aan.

Deze nieuwe natuur is gerealiseerd mede dankzij de samenwerking tussen Natuurmonumenten en de Dienst Landelijk Gebied, Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en de Zeeuwse Milieu Federatie.

 

Bron: Natuurmonumenten.nl

 

Copyright YOGO Facilities © 2012. All Rights Reserved.